De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van natuurlijk-gezond.be . Elke bezoeker van de website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat hij zelf de verantwoordelijkheid draagt om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen om de meest actuele versie ervan te kennen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door natuurlijk-gezond.be enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld. Onze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De informatie over etherische oliën stamt uit jarenlange recherche en is deels verstrekt door aromatherapeuten, producenten en leveranciers. Een ander deel is afkomstig uit de volks- en natuurheelkunde en modern onderzoek, deze zijn lang niet altijd wetenschappelijk bewezen. Ook werden ervaringen van gebruikers zowel positief als negatief opgenomen. Ondanks de grote zorgvuldigheid is de site-eigenaar niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. De informatie en afbeeldingen dienen alleen ter persoonlijke informatie van de bezoeker.

Natuurlijk-gezond.be aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade als gevolg van de activiteiten die een gebruiker onderneemt op basis van de op deze pagina`s verstrekte informatie.

Niets van deze informatie mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster in welke vorm dan ook gereproduceerd of met gebruik van elektronische systemen verbreid worden.
Alle prijzen zijn incl. BTW en excl. verzendkosten, aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend.

Verantwoording

De informatie over etherische oliën, voedingssupplementen, cosmetica- en huishoudproducten geeft slechts een indicatie van wat u van deze producten zou kunnen verwachten. Ook alle opgaven en practische tips, in het bijzonder in recepten, zijn slechts een indicatie waaraan geen rechten ontleend kunnen worden. Niemand zal op basis van deze informatie, bij wie dan ook, een schadeclaim kunnen indienen, of hoe dan ook verhaal kunnen halen.
Deze informatie mag nooit als vervanging van de behandeling door een arts dienen. Iedere zelfbehandeling is voor eigen verantwoording.

Aan de informatie die in analysen (AOC en chromatogrammen) gegeven wordt, kunnen geen rechten ontleend worden.

Log Bestanden

Bij bijna elk bezoek aan een website worden uw acties in log files opgeslaan op de webserver. natuurlijk-gezond.be beperkt zich tot de standaard log files. Dit wil zeggen dat natuurlijk-gezond.be enkel de basis informatie opslaat in de log files. Deze basisinformatie geeft weer op welk moment welke pagina’s werden bekeken. Daarnaast wordt ook het IP adres van de bezoeker opgeslagen in een databank. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op uw behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. natuurlijk-gezond.be maakt geen analyses van de IP adressen.

Cookies

natuurlijk-gezond.be maakt geen gebruikt van cookies.

Veiligheid

Op de website van natuurlijk-gezond.be zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline.

Links

De website van natuurlijk-gezond.be bevat links naar andere sites. natuurlijk-gezond.be is niet verantwoordelijk voor de omgang met uw gegevens op andere websites. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van natuurlijk-gezond.be de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van natuurlijk-gezond.be heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Verplichtingen inzake deelname aan de blog

U mag alleen geoorloofde en persoonlijke berichten en commentaren versturen en ontvangen. De informatie dient ook relevant te zijn voor het onderwerp van het artikel waarop u reageert.

Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen, … U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u natuurlijk-gezond.be tegen alle aanspraken van derden.

natuurlijk-gezond.be kan zonder kennisgeving berichten of commentaren voor de blog weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. natuurlijk-gezond.be kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de blog. Als deelnemer aan de blog accepteert u dat natuurlijk-gezond.be uw naam vermeldt op de webpagina van het artikel.

Meldingen en aanpassingen

natuurlijk-gezond.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik dit Privacy Statement te wijzigen.

Vragen? mail mij op info@natuurlijk-gezond.be

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*