De dichter John Donne zei “Geen mens is een eiland.” Het is bijna onmogenlijk om te leven zonder een goede of slechte impact te hebben op het leven van anderen. Er is geen enkel ander moment waarop dit toepasselijker is dan in tijden van verwoestende natuurrampen, zoals de aardbeving en verschillende naschokken in Nepal in april en mei van dit jaar. Aangedaan van de noodroep van een land dat reeds getroffen was door armoede, doneerden landen over de hele wereld tijd, geld en mankracht om te helpen. doTERRA werd een deel van deze overweldigende reactie toen de mogelijkheid zich voordeed om een impact te hebben op het verbeteren van mensenlevens getraumatiseerd door de ramp.

image

Eerste hulp

Terwijl doTERRA reeds zeer betrokken was bij Nepal door een Cō-Impact Sourcing™ Initiatief daar, begonnen ze meteen partners te contacteren om te zien wat er gedaan kon worden. Op 28 april, kondigden de oprichters aan dat dōTERRA alle bijdragen aan de dōTERRA Healing Hands Foundation™, tot op een bedrag van  $500,000 geduren de meimaand zou verdubbelen. Om aan de onmiddellijke noden te voldoen maakten ze reeds $100,000 vrij op 1 mei. Dit initiele bedrag, samen met de bijdragen van onze partners ter plaatse, maakte het mogenlijk om reeds aan duizenden mensen de nodige hulpmiddelen te verstrekken. Pakketten met zeilen, tenten, dekens en voedsel kwamen al vlug aan in de meest getroffen gebieden. de reacties op de vraag om donaties toonden de overweldigende betrokkenheid van de mensen in de doTERRA community. Meer dan $317,000 werd gedoneerd, wat het doterra mogenlijk maakte om een gecombineerd bedrag van bijna $636,000 aan te bieden. Deze fondsen werden verdeeld over onze partners, zoals CHOICE Humanitarian en anderen om doelgerichte inspanningen te bekostigen om de Nepalese bevolking te helpen heropbouwen, vooral in de districten Lamjung and Dolakha.

image

Blijvende noden

Om ervoor te zorgen dat het onderwijs verder kon gaan, wilden de Nepalese mensen vooral ook hulp bij het hetopbouwen van scholen die waren verwoest in de aardbeving. De mensen wilden naat een betere toekomst tegemoet zien, en legden de nadruk zelfs eerder op het hebben van een school dan op onderdak. Om aan deze nood te voldoen worden tijdelijke klassen gehouden in grote tenten, gedoneerd door de Healing Hands Foundation, deze dienen ook om families onderdak te bieden gedurende de nacht. Zelfs al is het land terug op zijn pootjes aan het kruipen, Nepal heeft nog steeds harde tijden voor de boeg. op dit moment gaat de heropbouw verder en de inwoners proberen hun normale leven weer op dreef te krijgen terwijl velen in tijdelijke onderkomens wonen. De dōTERRA Healing Hands Foundation heeft 200 tijdelijke huizen voorzien. Terwijl scholen en meer aardbeving-veilig onderkomen wordt opgebouwd, keert de hoop terug en het genezingsproces is begonnen.

 

doTERRA healing hands foundation in Nepal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*